Back to Religion

Plato: Verdediging van Sokrates uit Grieks vertaal

R149.00

Skrywer: Piet Boshoff

Sokrates bekoor nog steeds lesers met sy skeppende denke omdat hy woorde kon gee aan kwessies waarvan sy eie lewe afgehang het.

Die beste kennismaking met hierdie aangedane aangeklaagde kry ons waar hy homself as filosoof voor die hof nugter en oortuigend verdedig. Hy ervaar erge vyandskap omdat die god Apollo van hom sou gesê het dat Sokrates onder mense die wysste is omdat hy self weet dat hy eintlik ver te kort skiet wat wysheid betref.

In sy betoog doen hy sy legendariese aansien as wysgeer meer as gestand. By uitstek die voorbeeld van ’n leraar wat sy mening aan niemand opdwing nie, maar eerder mense wil lei om self die gevolgtrekking te maak.

Wholesalers and book stores press here...
Email