Back to History

Die Verknoeide Erfenis van Moeder Afrika

R189.00

Skrywer: Yobo Lensink

 

Waarom is Afrika wat dit nou is? Kan die verknoeide erfenis van Moeder Afrika nog herstel word? Sal daar werklik ’n einde aan armoede kom? Ubuntu doen baie, maar wat is dit? Waar is uNkulunkulu? Waarom het ontwikkelingshulp te dikwels misluk? Yobo Lensink probeer geheime in die geskiedenis van Afrika bloot te lê en kom by elke land of stam, wat hy leer ken het, by een van die oorsake van verknoeing uit.

Slawerny het vandat die Atlantic Slave Trade in die vyftiende eeu begin het, die mense van Afrika verkneg. Yobo moet natuurlik vertel oor sy ervarings by die VhaVenda in Limpopo en die aNyanja in Zambië, sy besoeke aan die Boesmans, die Griekwas, en die mense van Ethiopië, Kenia, Tanzanië, Mosambiek, Malawi en die Kongo. Dit gaan ook oor die geskiedenis van trekarbeid. Hoe het die inheemse kerke by die slawe in die Amerikas ontstaan en na Afrika oorgewaai?
Hy moes as predikant van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Afrika in 1976 saam met díe kerk se moderatuur aan die destydse Eerste Minister John Vorster ‘n memorandum voorlê. Vorster het getuig dat apartheid verkeerd is en dat hy alles in sy vermoë sou doen om dit te verander. Waarom was Yobo Lensink in die jare sewentig, toe hy in mynkampongs en stedelike hostelle gewerk het, deur kerke misken?
Die ongeluk, wat hy oorleef het, was beslis nie ’n toevallige insident nie. Vandag moet mense moed hou! Die vrolikste mense op ons planeet leef in Afrika! Wie ubuntu verstaan en beleef, bly optimisties, humoristies en tevrede. Dit is die positiewe kant van die erfenis. Sou die siel van Afrika ooit al die onheil, wat haar deur die eeue getref het, kon oorleef wanneer hierdie morele kwaliteite nie daar sou wees nie? Nkosi sikelel’ iAfrika! – Here, red Afrika!

 

Wholesalers and book stores press here...

 

Email