Die psigo-emosionele impak van geboortetrauma – die begin van menslike lyding

R159.00

Skrywer: Dr. M.G. Bronkhorst

 

Die motivering en dryfveer agter haar jarelange studies was om te verstaan waarom mense is soos hule is en doen soos hulle doen. Haar voorgraadse studies en hoëronderwysdiploma het sy deur Unisa verwerf en daarna ‘n M.A. graad en PhD. by die Universiteit van Pretoria voltooi. Na die voltooiing van haar doktorale studies het sy nog nie by die antwoorde uitgekom nie. Daarna het sy verskeie kort kursusse in verskeie rigtings voltooi maar nog nie die verlangde antwoorde gekry nie.
Hipnose was die uiteindelike antwoord. Eers ‘n kursus in professionele hipnoterapie in Brittanje. Dit het nog nie die vraag beantwoord nie. ‘n Paar jaar se praktiese opleiding en teoretiese studie in gevorderde kliniese hipnose deur en by die Wellness Instituut in Seattle, VSA, het my vraag beantwoord: Die program wat in jou kop is gee vir jou die uitsette (output). As jy dit wat jy voel, dink en doen wil verander, dan moet die program daarvolgens verander deur vas te stel waar, wanneer en hoe die program ontstaan het. Dikwels is dit voor of by geboorte.

Wholesalers and book stores press here...

 

Email