Back to Coming Soon

DIE HUWLIK EN SY PROBLEME deur HANNES JANSE VAN RENSBURG

God het alle mense geskape met ’n doel. Talente is aan ons gegee om te ontwikkel mee te woeker, en ek glo dat ons eendag sal moet rekenskap gee oor wat ons gedoen het, of nie gedoen het in ons lewe hier op aarde.
Ek het van kleins af die begeerte gehad om God te dien en het die huisgodsdiens in ons huis behartig, aangesien my pa baie uithuisig was met sy werk. Ek wou Predikant word, maar omstandighede het veroorsaak dat ek nie kon nie.
Vandag is daardie begeerte weer groot en ek wil elke dag meer en meer God dien en verheerlik. Huwelike word nie meer geëer en respekteer nie, mense loop in en uit huwelike vir die geringste dingetjies, almal tree Goddeloos op. Daar is geen respek meer vir familiewaardes nie. God het my die afgelope paar jaar baie geïnspireer om te skryf. Ek sal so baie in die middel van die nag wakker word en myself in ’n ongelooflik emosionele toestand bevind. Dis asof God met my praat, my boodskappe gee en so inspireer dat ek moet opstaan en my pen en papier nader trek en dan kry ek al hierdie boodskappe, teksverse en woorde wat ek basies nie kan terughou nie. Wanneer ek dan begin skryf dan vloei die een boodskap in met die volgende en ek word basies geneem van een teksvers na die volgende, ’n ongelooflike ondervinding.
Ek moet luister, ek moet skryf God verwag dit van my, wie is ek om nie Sy opdragte nie uit te voer nie. Ek hoop dat elkeen wat die boek lees dit sal bestudeer en dat daar ’n begeerte in hulle harte sal ontwikkel om reg te leef en God opreg te dien. Om uit te reik na mekaar met liefde, God se liefde. Streef daarna om jou lewe ’n sukses te maak, om vastigheid in jou gesinslewe, jou huwelik te ontwikkel. Mense! Hou op om te lewe volgens wêreldsnorme. Huwelike verbrokkel as gevolg van wat!!
Jy wat nou dalk my boek lees: Waar bevind jy jou vandag?
Mag die wat hierdie boek lees so geïnspireer word deur God en sy liefde, dat dit ’n hele omkeer in jou lewe te weeg sal bring en dat jy God met ’n nuwe passie sal dien en jou huweliksbelofte opnuut sal respekteer en tot uitvoering sal bring.

Email
Category: