DEUNTJIES VIR KLEIN DUIMPIES deur Louis du Preez

R189.00

Skrywer: Louis du Preez

Louis du Preez was onderwyser, departementshoof en lektor.  Na 43 jaar tree hy uit diens as Senior Onderwyskundige by die Wes-Kaapse Onderwysdepartement.  Hy is steeds betrokke as beoordelaar by kunswedstryde en bied musiek- en dramawerkswinkels aan.

Deuntjies vir klein Duimpies is sy vierde soorgelyke publikasie.  Vorige publikasies fokus op die gebruik van aksieliedjies en sangspeletjies vir die ontwikkeling van motoriese vaardigheid en die gebruik van musiekaktiwiteite ter ondersteuning van leesontwikkeling.

Hierdie publikasie poog nie alleen om vir die skoolbeginner musiekervaring en – onderrig te skep nie, maar hang ook nou saam met ander aspekte van die kind se holistiese ontwikkeling.  Die musiek en toepaslike aktiwiteite is gebaseer op di NASIONALE KURRIKULUM EN ASSESSERINGSBELEIDSVERKLARING.  Die musiekaktiwiteite word geïntegreer met vakke soos Wiskunde, taal en Lewensvaardighede (Skeppende Kunste).

CD met musiek ingesluit

 

Email