Back to Coming Soon

Bourgeois Spiritualiteit onder die soeklig van die profeet Amos

R189.00

Skrywer: Izak C. Potgieter

Die oorgrote meerderheid van die lesers van hierdie boek sal hulself waarskynlik, soos hierdie skrywer, beskou as middelklas (bourgeois) mense. Wat beteken spiritualiteit vir ons? Handhaaf ons deur God se genade ‘n veel gemakliker lewe as miljoene armes in ons eie land en oor die wêreld heen? Indien wel, wat sê dit oor die God wat ons bely en die soort spiritualiteit wat ons beoefen? Wat sou Amos se opinie oor ons soort spiritualiteit wees?

Wholesalers and book stores press here...

 

Email