Boertjie (English)

Author:  Hannes Deetlefs

Dear Reader, this is a book to enjoy, to remind, and to ponder in reflection thereof.

The story of the people from South West Africa and partly from South Africa from yonder years is portrayed as accurately as possible. The facts and choice of themes and events are based specifically on the accurate details found in the diaries and abundance of letters and photos, of Hermann Deetlefs and Elisabeth Deetlefs-Reimer. Painstaking effort was put into recording the facts of events and emotions, concerns and confusion which reigned during that difficult era to depict them exactly as they happened. Today it is easy to confirm or verify the mentioned facts by using the internet facilities. Of course there are always multiple versions of the same historical realities: The scientific approach, neutral, and then also politically enhanced versions.  As far as it was possible, the neutral approach was selected, also pointing out when the neutral version did not suit any of the parties involved. A lot of the mentioned issues are no longer acceptable in the norms of today, but that is exactly the contrast we aim to accentuate. The ‘mini’ as an example, and so much more the ‘bikini’ was big news in those days, whereas today they hardly validate a mentioning. It is furthermore a fact that not all implications of the day can be projected as the Gospel truth. A lot of it is thus based on hearsay and speculation passed down through generations. Often it was merely conversations in the presence of the son and own diary notes where information was collected from.

Persons mentioned by their first names and surnames, or where their surnames are indicated with a capital letter, are politically correctly depicted as far as was possible. Persons just mentioned by their first names are people who did exist or a combination of actual persons represented by that person. This is also true with reference to the autobiographies of Hermann and Elisabeth Deetlefs self. Only the unimportant events in their lives were excluded. The well documented parts of their history are already story-like, but yet true from beginning to end.

[btn text="Wholesalers and book stores press here..." tcolor=#FFF bcolor=#444 thovercolor=#FF0000 link="http://booksdirectsa.com/?p=402" target="_blank"]

R299.00 Add to basket
Boertjie

Skrywer: Hannes Deetlefs

 

[kad_youtube url="https://www.youtube.com/watch?v=_hMvQ45n148&list=PLA7U--bKBxQe5Jsd9ZY0q3iSHCQ4koNOL" ]

 

Geagte leser, dit is nou ʼn boek om te geniet, om te herinner, om tot nadenke te beweeg. Die verhaal van die mense van Suidwes en deels van Suid-Afrika van “daardie tye” is hier so noukeurig as moontlik aangeteken. Die feite en daarmee ook die seleksie van temas en gebeure baseer besonders op die baie noukeurige dagboeke, die talle briewe en foto’s van Hermann Deetlefs en Elisabeth Deetlefs-Reimer. Groot moeite is gedoen om so korrek asmoontlik die gebeurtenisse, die emosies, die vrees en verwardheid van daardie moeilike tye weer te gee. Vandag is dit maklik om die genoemde feite per Internet te ondersoek. Natuurlik is daar altyd twee of selfs meer weergawes van hierdie historiese werklikheide: Die wetenskaplik neutrale en die polities gekleurde. Daar is altyd daarna gepoog om die neutrale feite te gebruik, ook dan, wanneer die neutrale feite die een of ander party nie gepas het nie. Baie dinge stem nie meer met die moderne sieninge van vandag ooreen nie, maar, dit is juis waaroor dit gaan: Die minirokkie en nog meer die “skandalige” Bikini was destyds groot nuus, vandag nie. Dit as voorbeeld. Ook is dit ʼn feit dat nie alle bewerings geboekstaaf kan word nie. Baie berus maar op gerugte en bespiegelinge van daardie dae. Dikwels was dit ook maar net gesprekke in die teenwoordigheid van die seun en eie dagboek-aantekeninge wat vir inligting gesorg het.

Persone wat op hul voornaam en van genoem of waar die van met ʼn hoofletter aangedui word, is histories en so ver moontlik korrek weergegee. Persone wat net met voorname genoem word, is histories korrekte karakters en het wel bestaan of is die samevoeging van twee of meer “egte” persone van daardie tyd. Dit geld ook veral vir die lewensverhale van Hermann en Elisabeth Deetlefs self: Daar is net onbelangrikhede weggelaat. Hul goed gedokumenteerde lewensgeskiedenisse is al “storie genoeg” maar tog waar van die begin tot die einde.

Dit is vanselfsprekend dat ook fiktiewe brûe gebou moes word om die informasie sinvol te verbind. Maar ook in die fiktiewe dele is daar gepoog om getrou aan die werklikhede van daardie tyd te bly. Wat dinge geweldig vergemaklik het was dat die “Suidwesters” van daardie dae gewoond was om hewig te redeneer, te praat, te argumenteer. Daar het letterlik niks gebeur wat nie tot in die fynste besonderhede uitgepluis en daar kant gekies is nie. Dit was ook makliker, want die mense het geen televisie gehad nie, nee, hulle het tyd gehad.

Nog ʼn laaste woord oor die gebruik van die Afrikaanse taal: Daar is gepoog om elke individu “sy” of “haar” Afrikaans te laat praat, al was dit nog so plat of foutief. Net by die gebruik van vloekwoorde is daar gepoog om ʼn gangbare middelweg te vind. “Gekruide taal” en woorde wat vandag as polities nie aanvaarbaar geld nie, is so ver as moontlik vermy. Die geneigde leser sal self weet hoe daardie tipe persone, waarop hierdie van toepassing was, gepraat het. In elk geval was dit vir die skrywer, wat self nie vloek nie, ja, nooit gevloek het nie, ʼn ietwat moeilike taak om hierdie middelweg te vind. Dan nog die woordjies soos “sobyso” en “Usikus” wat tog so eie aan die Afrikaans van daardie dae in “Suidwes” was. “Sobyso” kom van die Duitse “sowieso” en beteken “in elk geval”. ’n Afrikaans-sprekende wat in die Republiek die woord gebruik het, het met die woord  onmiddellik  duidelik  gestel  dat  hy  ʼn “Suidwester”  is.  En “Usakos” het net oningewydes gesê. Dit is uitgespreek soos “you-see” in Engels  en “kis” in Afrikaans.

[btn text="Wholesalers and book stores press here..." tcolor=#FFF bcolor=#444 thovercolor=#FF0000 link="http://booksdirectsa.com/?p=402" target="_blank"]

[btn text="BOERTJIE WEBTUISTE" tcolor=#FFF thovercolor=#FFF link="http://www.checkmyspeech.ch/" target="_blank"]
R299.00 Add to basket