God’s shining palette

Author:  Adri Ludick

In God’s Shining Palette  Adri Ludick draws the reader’s attention to the fact that God, as the only almighty, all-knowing God, created light and colour as a derived form of light, for a reason.  His whole creation is witness to the fact that colour is much more functional than the mere aesthetic value it contains.  The camouflaging strategy of the chameleon is but one striking illustrating example.  God is a practical God and everything in His creation is purposeful, including colour.

The reader will discover how colour relates to holistic well-being.  Colour therapy, from a Christian perspective, is explored.  Though considered to be an alternative New Age healing method, colour therapy, if practiced in conjunction with Biblical principles, could become an effective treatment to enhance the well-being of body, soul and spirit.

The writer takes you on a journey through the Bible to illustrate colour’s symbolic importance in Scripture.  During the journey it will become clear how the Gospel’s golden thread binds the Bible from Genesis to Revelation. Indeed, the whole Bible is designed to testify of Christ Jesus, and colour plays a significant role in this regard. In post-modern language it could almost be described as the Bible’s colour coding.  You will also acquire knowledge about colour’s healing properties and how to incorporate it practically into your life.   As colour is so entwined with life, she addresses some life issues and sensitive topics that will engross the reader’s attention.  She writes boldly about social taboos, including estrangement from adult children and occult involvement  – topics that might not be discussed in conservative circles, although they became part and parcel of this New Age of deception.

You will never look at the influential abilities of colour in the same way again.

[btn text="Wholesalers and book stores press here..." tcolor=#FFF bcolor=#444 thovercolor=#FF0000 link="http://booksdirectsa.com/?p=402" target="_blank"]

R199.00 Add to basket
Niks is toevallig nie…

Skrywer:  Jacques du Plessis

Gee alles vir Die Here en sien hoe dinge verander…Ek het dit ervaar en besef dat alles in elk geval in Sy hande is, of jy dit so wil hê of nie.  Maak die lewe ongekompliseerd en maklik deur te aanvaar dat Hy God is.

Vertrou op Hom en die lewe verander handomkeer van die leuen wat die wêreld vir ons voorhou…

My lewensverhaal getuig daarvan…

 

[btn text="Wholesalers and book stores press here..." tcolor=#FFF bcolor=#444 thovercolor=#FF0000 link="http://booksdirectsa.com/?p=402" target="_blank"]

 

R189.00 Add to basket
THE SPIRITUAL EDGE by Stanley Diergaardt

Author:  Stanley Diergaardt

Since I was saved and baptised through Gods eternal grace, the passion for the Gospel was always in my heart. I have learned a lot and see myself as a person who always wanted to be active in Gods work. I am currently a 3rd year student in theology and are passionate about my studies and will definitely carry on to study further. I’m looking forward to do Gods work in a much deeper dimension and see His hand move in every area.

I am married to Daline and we have two children, a daughter Stasha, a son Cyril and a grandson Jordan.

The purpose of this book is to encourage every Christian that God can elevate us in the spiritual realm but we need to thirst doing His work and make you available. In some of the testimonies I shared; clearly testify that God is able and willing to heal and to manifest His glory and power.

[btn text="Wholesalers and book stores press here..." tcolor=#FFF bcolor=#444 thovercolor=#FF0000 link="http://booksdirectsa.com/?p=402" target="_blank"]

R139.00 Add to basket
Offerspore

Skrywer: Ina Labuschagne

Wat doen jy as die verlies van ’n geliefde jou verpletter? Die emosionele pyn en trauma wat daarmee saamgaan, kan jou geestelik én liggaamlik uitmergel en wreed ontwortel. Geen mens is hierteen immuun nie; trouens hieruit is daar geen ontsnaproete vir iemand wat dié pyn beleef nie. Net so is daar geen kortpad of roetekaart vir rou nie. Dis ’n lang, eensame proses, inderdaad ’n offerpad wat jy man-alleen enduit moet stap.

 

OFFERSPORE is die ideale geskenk vir jouself (of ’n vriend/vriendin) wat mens kan help op hierdie veeleisende pad na herstel en genesing. Die gedigte in OFFERSPORE beslaan ’n wye spektrum van die digter se worstelstryd met die sin van dood en verlies én die emosionele impak daarvan, waarvoor ’n mens nooit hiér antwoorde kry nie, maar hopelik dieper insig en ’n meer volwasse perspektief verwerf, nl. om te berus in God se wil vir jou lewe in sy Groot Raadsplan.

 

Die gedigte verskil in vele opsigte van mekaar, maar het één gemeenskaplike sentrale tema: die dood en verlies van ’n geliefde eis ’n offer en dwing jou om jou offerpad na aanvaarding enduit te stap in jou soeke na die sin daarvan.

 

Omdat ek die rou wonde en vereelte letsels van die harde realiteit van die emosionele pyn van dood en verlies aan my eie lyf dra, kyk ek nou deur ’n unieke lens na die wêreld om my. Waar ek dikwels afsydig gestaan het teenoor die emosionele impak van verlies, pyn en trauma, kyk ek nou ná my emosionele ontlading in verskeie gedigte in OFFERSPORE, met ander oë daarna.  En die gedigte in OFFERSPORE kan dieselfde vir jou doen.

 

OFFERSPORE dring jou om betrokke te raak by mense se emosionele pyn en trauma en Jesus se liefdesboodskap uit te dra.  Dood en verlies is nie die einde van die pad nie. Die lewe gaan voort en ’n vaste vertroue in die Hoër Hand bring weer hoop en gee jou krag om aan te gaan sónder jou geliefdes. Met GELOOF, HOOP en LIEFDE kan jy jou seer op jou pelgrimspad hanteer.

 

[btn text="Wholesalers and book stores press here..." tcolor=#FFF bcolor=#444 thovercolor=#FF0000 link="http://booksdirectsa.com/?p=402" target="_blank"]
R149.00 Add to basket
Die Bybel en Wetenskap in Harmonie

Skrywer: Andries Liebenberg

(Grootte: B5)

 

Veral jong mense kan nie meer glo in dinge wat vir hulle nie sin maak nie. Dinge word in die Bybel ingelees en vertolk in ‘n tyd of tydperk waar dit nie van toepassing is nie, want daar is groot verskille. Wat is die Bybel en wat is dit nie? Hoekom is die Bybel nie simbolies nie?

Daar was ‘n tydperk, wat Bybelboeke en die aarde bevestig, voor Adam met Lucifer as regeerder oor fisiese wesens en engele op aarde vir miljoene jare met stede en geen woestyne. Ander aartsengele in die hemelruimte het hul plekke of koninkryke waar hulle tot vandag regeer. By die herstel van die aarde was dit die maan wat die donkerte en water oor die droë grond veroorsaak het en was baie nader aan die aarde. Dit was finaal herstel op die vierde dag toe dit en die aarde weer dae, jare en seisoene moes veroorsaak. Was Adam werklik die eerste mens? Hy het ‘n verbod gekry wat die eerste mense nie gehad het nie. Byna elke gelowige vra waar het Kain sy vrou gekry en oor die land Nod.

Die geestelike wêreld van satan, sy engele, sy demone. Waar kom demone vandaan? Hoekom moet gelowiges weet van hulle? God het nie robotte gemaak nie maar mense met ‘n wil en keuses. Wie was die seuns van God en die reuse en waar is hulle geeste nou? Hoekom moes Israel so baie oorloë gemaak en mense gedood het deur ‘n liefdevolle God?

Dat daar ‘n wegraping of opneem in die hemel is is baie waar en is iets mooi. Die mense wat agterbly. Wat is geloof en ‘n gebed werklik? Soorte Christelike gelowe. Verskonings vir ongeloof. Vrae oor sonde. Die mens se siel en gees is nie dieselfde nie. Uitverkiesing word baie verkeerd verstaan. Is die Heilige Gees werklik net ‘n Hy of ook ‘n Sy?

Satan as aanklaer en die mens se skuld en verdediging. Waarom laat God satan toe? Oorsprong van erfsondes, daadsondes en siektes. Die doderyk en die vyf afdelings van die hel. Wat Nimrod en sy vrou gedoen het deur satan met die Babiloniese kultus en die samesmelting met die Christelike Kerk. Darwin se evolusieteorie sedert Adam met die huidige mensdom bestaan nie maar wel voor Adam.

Huidige mense verskil van die mens of wese voor die sesdaagse herskepping. Die herskepping is nie die begin van die skepping nie maar ‘n herstel van wat was.

 

[btn text="Wholesalers and book stores press here..." tcolor=#FFF bcolor=#444 thovercolor=#FF0000 link="http://booksdirectsa.com/?p=402" target="_blank"]
R279.00 Add to basket
Terug na die Paradys

Skrywer: Past. J.J. (Kosie) Marais

 

Terug na die Paradys is as’t ware ’n reis deur die Bybel met die bestudering van God se Woord. Dit begin met die Skeppingsverhaal in Genesis; ’n kort geskiedenis oor die mens se eerste sondeval van ongehoorsaamheid wat in kontras geplaas word teenoor Jesus se gehoorsaamheid aan die Vader, asook mens se verantwoordelikhede op Aarde.

Daar word deurentyd klem geplaas op God se verlossingsplan vir die mens om hul voor te berei vir Sy wederkoms. Die verlossingsplan sluit in die nodige herstelwerk vir wanneer ons as verlostes en vrygekooptes eendag voor God gaan staan, en word op ’n maklike en verstaanbare wyse oorgedra.

Terug na die Paradys dien as ’n handleiding wat in drie hoofstukke die Ou Afrikaanse Vertaling van die Bybel saamvat. Daar word klem geplaas op die Blye Boodskap en word elke leser uitgenooi om die Woord van God met vrymoedigheid te lees en met volkome geloofsversekering kan uitsien na die wederkoms en met vreugde en afwagting kan toejuig “Amen, ja kom, Here Jesus!”

[btn text="Wholesalers and book stores press here..." tcolor=#FFF bcolor=#444 thovercolor=#FF0000 link="http://booksdirectsa.com/?p=402" target="_self"]
R149.00 Add to basket
Die ewigdurende strewe en soeke na die sin van die syn

Skrywer: Theo Smith

 

Die lewenswerklikheid wat hier ter sprake is, vorm deel van die Totale Werklikheid of Syn. In die lewenswerklikheid geld daar bepaalde ordeninge of grense wat daar aan die bestaan of lewe gestel word.

Elke persoon moet aan die werlikheid sin gee, vandaar die vraag na die sin en waarheid van die Syn. Singewing geskied op grond van waardes wat in die kultuur gestalte kry. Gewetensbeslissings kom vanuit die mens se diepste oortuiginge en proklameer sy individualiteit in gemeenskap of relasie met ander mense.

Die grondtrek van die mens se bestaan of syn is dat hy/sy ’n wêreld van verhoudinge, relasies en ’n eie leefwêreld moet ontwerp. Hierdie werklikheidstruktuur bly ongeslote of oop, sodat verabsolutering sover moontlik vermy word. Die mens as eksistensiële wese tree die werklikheid te gemoet.

 

[btn text="Wholesalers and book stores press here..." tcolor=#FFF bcolor=#444 thovercolor=#FF0000 link="http://booksdirectsa.com/?p=402" target="_self"]
R99.00 Add to basket
Naby aan God

Skrywer: Hennie Viljoen

 

“…Ek het jou lief gehad met ‘n ewige liefde…” (Jeremia 31:3)

                                                                                                                                                                           

Wat maak dat Paulus skryf dat al wat hy begeer is om Jesus te ken? Kan dit wees dat hy iets in Jesus ontdek het wat “godsdiens” vir hom in “verhouding” verander het? Kan dit wees dat hy intimiteit ontdek het met Jesus wat sy lewe so vervul het, dat hy ook skryf dat hy alles as waardeloos beskou in vergelyking met die kosbaarheid van sy verhouding met Jesus?

Kan dit ook wees dat Jesus iets in ons sien wat Sy hart so roer met passie dat Hy voel soos Salomo in Hooglied voel oor sy bruid? Is dit moontlik dat God ‘n diep begeerte het om intieme verhouding met mense te deel, maar dat Hy ook ‘n kwesbaarheid het wat Sy hart diep kan verwond wanneer mense Hom minag?

Toe Jesus gesterf het, het die voorhangsel in die tempel geskeur om verhouding moontlik te maak. Volle toegang tot die Vader se goedkeuring en liefde is nou moontlik vir elke mens, deur wat Jesus gedoen het.

Naby aan God breek waarhede oop vir die leser om te ontdek dat ons verhouding met God ‘n opwindende en diep vervulde avontuur kan wees, in plaas van dooie Godsdiens wat uit rituele en verpligtinge bestaan.

[btn text="Wholesalers and book stores press here..." tcolor=#FFF bcolor=#444 thovercolor=#FF0000 link="http://booksdirectsa.com/?p=402" target="_self"]

R139.00 Add to basket
Wandeling deur die Woord

Skrywer: Past. J.J. Marais

 

Die skrywer neem die leser op ’n wandeling deur die Woord van God met treffende samevattings wat op ’n maklik verstaanbare wyse ’n boodskap uit gunsteling tekste en stories vir die moderne mens haal, wie se dagboek propvol aktiwiteite en verpligtinge is.

Daar word versigtig te werk gegaan om die boodskap nie te swaar en ingewikkeld te maak nie, maar eerder om die Woord van God tot die leser te laat spreek. Enige gelowige het ’n daaglikse wandeling deur die Woord van God nodig, en kan ’n stil oomblik van ’n paar minute gebruik om die wonder van die Woord deel van hul lewe te maak.

Dis skrywer se jarelange ondervinding in die bediening word hier gebruik om die boodskap en betekenis nader aan mense te bring. Die skrywer gee hiermee die paar skoene om deur die Woord van God te wandel as een van sy lewensbegeertes om God te dien en om vir ander die weg makliker te maak.

[btn text="Wholesalers and book stores press here..." tcolor=#FFF bcolor=#444 thovercolor=#FF0000 link="http://booksdirectsa.com/?p=402" target="_self"]
R109.00 Add to basket
Van armoede tot geloof en oorwinning

Skrywer: Dafina Jacobs

 

“Ek wil u bemoedig en vertel deur hoeveel jare van moeilike omstandighede ek God vertrou het as kind en in my getroude lewe. Ons het arm groot geword op ’n plaas waar alkohol misbruik was, ’n ma wat aangerand, emosioneel en verbaal afgebreek was. Ons het gedink dit was reg omdat daar nie ander mense naby ons gewoon het om te kon sien dit is verkeerd nie. Ons was ‘arm maar skoon’; dit was ons leuse; water en seep was nie skaars nie.”

Van armoede tot geloof en oorwinning vertel die skrywer haar lewensverhaal. Sy vertel haar verhaal wat baie vroue hul kop in skaamte sou laat sak. Maar sy het een missie en dit is om mishandelde en moedelose vroue te inspireer en hoop te gee.

“Ek was seksueel gemolesteer deur my pa, maar het hom vergewe vir dit wat hy aan my gedoen het en dit later van tyd aan my aanstaande man vertel. Met ons huwelik het dit die eerste paar maande goed gegaan, maar nadat hy begin drink het en met losbandige verhoudings betrokke geraak het, het hy my begin aanrand elke naweek. Dit was sy ontvlugting om uit te kon gaan.

“Na jare het hy my geskei met ander bedoelings deur vrou wat hom so gemanipuleer het met leuens. Ná die egskeiding was hy elke aand by my aan huis en soms uit geneem vir etes. Ek het gedink dit was sy manier van jammer sê wat hy nooit ooit van te vore gedoen het nie.

“Na 8 jaar is ons weer getroud, nou het ons almal gedink dit is die laaste; hy het sy kop gestamp en die kinders was dankbaar Ma en Pa is nou gelukkig. Ek wou nie meer baklei.”

Die skrywer is kort voor hul tweede egskeiding met borskanker gediagnoseer en vertel hoe God deur die groot K haar man gered het. “Wat ’n wonderwerk! Ek het ’n bors verloor maar sy siel was gered.”

[btn text="Wholesalers and book stores press here..." tcolor=#FFF bcolor=#444 thovercolor=#FF0000 link="http://booksdirectsa.com/?p=402" target="_self"]
R139.00 Add to basket
Comrade Lukas

Skrywer: Izak C. Potgieter

AANBEVELINGS VAN DIE BOEK

Dr. Llewellyn LM Macmaster
D.Th (US)
Bestuurder: Burgerlike vennootskappe (Civil Society Relations); mede-leraar VGK SA Gestig (Belhar)
Comrade Lukas bied ’n eerlike, vars en uiters relevante bespreking van Lukas se teologie soos opgeteken in die evangelie van Lukas en die Handelinge-boek. Ons het oor dekades en eeue heen so gewoond geraak aan die lae vernis wat oor die oorspronklike hout geverf is deur allerlei interpretasies vanuit godsdienstige en ideologiese belange, dat ons weggedwaal het van die oorspronklike historiese konteks van die geskrifte, en glad nie die mooi tekstuur van die hout (teks) gesien het nie.
Die publikasie neem ons terug na teks en konteks, lê die kontraste duidelik en helder bloot, en bring ons weer naby die hart van die evangelie van Jesus Christus en die appél wat dit op hoorders, lesers en volgelinge maak. Die boek is eenvoudig maar diep, lees maklik, maar los jou met ’n heilige ongemak met die status quo en jou eie passiewe geloof. Die evangelie vra inderdaad ook vandag dat ons keuses sal maak!

Emeritus Professor GD (Daan) Cloete.
D.Th. (Kampen, Nederland).
Nuwe Testamentikus en voormalige dekaan van die teologiedepartement, UWK.
Toe Jesus gesê het dat ons die armes altyd by ons sal hê, was dit ‘n uitdaging. Die Marxisme en die Kapitalisme het hiervoor eiesoortige oplossings aangebied. Pous Fransiskus sê: moenie dat die ideologieë ons Christene se vlag steel nie. Die uitdaging is ons s’n, die Christene s’n. Ja, sê hierdie publikasie, ons hoef nie eens verder te gaan as om die Evangelie van Lukas en Handelinge te lees nie.
Hierdie publikasie moet gelees word deur die dosent wat sy studente voorberei  om onder die armes te gaan werk; deur die dominee wat moet preek vir die armes en die rykes wat saam voor hom sit, en in die wyksbyeenkoms waar die rykes en die armes mekaar in die oë moet kyk.

Ds. Bernard (Arné) Leuvennink
B.Th. (US)
Leraar: VGK Bredasdorp
Die teologie van Lukas bied ‘n uitdaging aan die kerk van die 21ste eeu om waarlik kerk vir die armes en weerloses in die samelewing te wees.  Comrade Lukas is ‘n weldeurdagte, goed nagevorste studie deur ‘n gemeenteleraar wat op grondvlak in die arm gemeenskappe van die Karoo oor 3 dekades heen die diep kloof tussen ryk en arm in die kerk beleef het.  Die publikasie is daarom aktueel en relevant, dit spreek elke ernstige, denkende Bybelstudent aan, dit vlek oop tot die been, maar gee ook hoop met praktiese oplossings vir die kerk om in ‘n hoogs gepolariseerde samelewing opnuut relevant te wees en hoop te gee aan mense wat sonder hoop lewe.
Die studie van Lukas se teologie, met vergelykende uitsprake van pous Fransiskus, word eenvoudig en verstaanbaar op ‘n boeiende en inspirerende wyse aan die leser oorgedra,.  Dit rig ‘n ernstige wekroep tot die hedendaagse kerk om die weerloses ernstig op te neem soos Jesus dit gedoen het, en maak mens opgewonde oor die oplossings wat die Evangelie bied vir ‘n stukkende wêreld.

Prof. Nico Koopman
D.Th.  (UWK)
Professor in Sistematiese Teologie, en waarnemende viserektor vir Sosiale Impak, Transformasie en Personeel aan die Universiteit van Stellenbosch

Hierdie publikasie se hernude waardering van die sosiale teologie van Lukas verryk diskoerse oor wat toenemend as die veld van Publieke Teologie beskryf word. Dit help Christene om hulle opnuut te verwonder oor die publieke inhoud en aard van ons geloofsoortuigings en geloofspraktyke; om in ’n komplekse wêreld nie te skroom om die publieke domein te betree vanuit geloofsoortuiging nie; om nee te se vir apatie en   wêreldmyding, maar om eerder deur kerklike praktyke soos bybelstudie en prediking, aanbidding en viering, kategese en gemeenskap, getuienis en diens, bevrydend en transformerend te impakteer op alle samelewingsterreine.
Dis ’n vreugde om hierdie pennevrug van ’n kosbare kollega aan te beveel. Oor dekades heen poog hy om op beskeie en brose wyse hierdie evangelie te beliggaam. Ons geloofslewe en openbare lewe word deur hierdie werk verryk.
[btn text="Wholesalers and book stores press here..." tcolor=#FFF bcolor=#444 thovercolor=#FF0000 link="http://booksdirectsa.com/?p=402" target="_self"]

R139.00 Add to basket
Plato: Verdediging van Sokrates uit Grieks vertaal

Skrywer: Piet Boshoff

Sokrates bekoor nog steeds lesers met sy skeppende denke omdat hy woorde kon gee aan kwessies waarvan sy eie lewe afgehang het.

Die beste kennismaking met hierdie aangedane aangeklaagde kry ons waar hy homself as filosoof voor die hof nugter en oortuigend verdedig. Hy ervaar erge vyandskap omdat die god Apollo van hom sou gesê het dat Sokrates onder mense die wysste is omdat hy self weet dat hy eintlik ver te kort skiet wat wysheid betref.

In sy betoog doen hy sy legendariese aansien as wysgeer meer as gestand. By uitstek die voorbeeld van ’n leraar wat sy mening aan niemand opdwing nie, maar eerder mense wil lei om self die gevolgtrekking te maak.

[btn text="Wholesalers and book stores press here..." tcolor=#FFF bcolor=#444 thovercolor=#FF0000 link="http://booksdirectsa.com/?p=402" target="_self"]
R149.00 Add to basket
Juweeltjies uit Die Bybel

Skrywer: Frikkie van Eeden

 

Hierdie boekie is saamgestel uit gebeure in die geskiedenis van gewone mense en dinge wat in die Bybel beskryf word.

Die skrywer het probeer om te bewys dat dit wat gebeur het nie net as geskiedenis gebêre moet bly nie, maar dat dit vandag nog net so van toepassing is.

Mense het nie verander nie, wat wel verander het is die toerusting en gebruike wat aangepas is met die tyd. Donkiekarre het nou net motors waens en  vragmotors geword. Pyl en boog en swaarde, gewere en kanonne.

Verder het beginsels dieselfde gebly en die Bybel spel dit ook duidelik uit: alles wat nou is, het al in die verlede gebeur. Ons kan dus waardevolle lesse leer uit die loop van die geskiedenis.

Geskiedenis herhaal homself.

 

[btn text="Contact page for book stores and bulk orders" tcolor=#FFF bcolor=#444 thovercolor=#FF0000 link="http://booksdirectsa.com/?p=402" target="_self"]
R129.00 Add to basket
Waarom Christus

Skrywer: Dr. Johannes van der Merwe

 

Die skrywer van Waarom Christus het hom vergewis van ‘n lesersvriendelike benadering en lekkerlees verduidelikings in storieboektrant, ingedeel vir Bybelstudiegroepe met voetnotas vir gebruik van die eensame leser wat meer wil weet.
Die nut en gerief van eeue se Bybelvertalings is in een boek saamgebring deur iemand wat weet waar om te kyk in verband met die groot waarhede wat ons lewens so diep raak. Sinonieme, variasies en nuanses vertel die verhaal van ons Here Jesus Christus op sielvolle wyse in ‘n unieke benadering tot Bybelstudie.
Ondervind die vrede en vreugde wat niks en niemand u ooit weer kan laat twyfel nie!

 

[btn text="Lees hier op Geloofstories Aktueel" tcolor=#FFF thovercolor=#FFF link="http://geloofstoriesaktueel.com/tuisblad/" target="_self"]

 

[btn text="Contact page for book stores and bulk orders" tcolor=#FFF bcolor=#444 thovercolor=#FF0000 link="http://booksdirectsa.com/?p=402" target="_self"]

 

[btn text="Wholesalers and book stores press here..." tcolor=#FFF bcolor=#444 thovercolor=#FF0000 link="http://booksdirectsa.com/?p=402" target="_blank"]
R99.00 Add to basket
Verby Omdraai

Skrywer: Christiaan J Blignaut

 

Verby Omdraai is die avontuur van twee broers en hul pad tot rekonsiliasie met hulself, met mekaar en met God.

Ross en Albert Naudé worstel met innerlike demone van liefde en verlies, opgee en geloof. Die een sit in Londen na hy geen ander keuse gehad het as om te vlug nie. Daar waar hy met bloedbelope oë oor sy lewe nadink, bereik hy ‘n punt van geen omdraai. Die ander een is ‘n modelstudent op Stellenbosch, ‘n sterk en suksesvolle jong man. Al is die tweelingbroers met duisende kilometers van mekaar geskei, is hulle nou, meer as ooit tevore, van mekaar afhanklik.

Die donker wolke pak saam en die sneeu is aan die kom. Elkeen het sy eie berg om te klim, en om lewend aan die anderkant uit te kom, gaan niks minder as ‘n wonderwerk kos nie. Ross en Albert gaan nog ‘n hele paar ou wonde moet oopkrap voor hulle rus kan vind.

 

[btn text="Wholesalers and book stores press here..." tcolor=#FFF bcolor=#444 thovercolor=#FF0000 link="http://booksdirectsa.com/?p=402" target="_blank"]
R149.00 Add to basket
Uit Donker kom Lig

Skrywer: Adriaan Venter

 

Gedigte oor die liefde, die passie en God.

“Aan My God en Heerser:

Dankie Koning Jesus dat U elke tree my hand vashou deur donker tot in die lig los U my nooit alleen.”

 

[btn text="Wholesalers and book stores press here..." tcolor=#FFF bcolor=#444 thovercolor=#FF0000 link="http://booksdirectsa.com/?p=402" target="_blank"]
R59.00 Add to basket
The Good News is also for Gay People

Author: Rev. Robert H. Langford

 

Each person has given these talents and each one can specialise in their particular fields. Much like in a rugby team, where there is a clear indication of the position the person will play in the team, based in their build.

“My opinion can be such a destructive force because in all cases it will marginalise or exclude someone, at any time. The purpose of this writing is, in some small way, to show-up this thinking as a weakness predicted for the end time and to encourage Christians and churches, teachers and preachers to move away from focussing on sin to focussing on Jesus and His Covenant of grace.”

The only success against sin is Jesus and His Good News. To focus on what we are doing wrong is not the answer. The answer is to focus on what He did right.

 

[btn text="Wholesalers and book stores press here..." tcolor=#FFF bcolor=#444 thovercolor=#FF0000 link="http://booksdirectsa.com/?p=402" target="_blank"]
R149.00 Add to basket
Kruise langs die pad

Skrywer: Johan van der Merwe

Elke huis het sy kruis. Elke mens het sy kruis.

Almal van ons beland een of ander tyd voor ‘n kruispad. ‘n Kruispad waar ons met belangrike besluite gekonfronteer kan word. Hierdie kruispad dien ook as die simboliese kruise wat ons dikwels langs die pad sien. ‘n Kruispad waar iemand ‘n geliefde verloor het. ‘n Ma, ‘n Pa, ‘n broer, ‘n suster, ‘n eggenoot.

Ons vind dat kruise so dikwels as verteenwoordigers van lewe en dood kan dien. Van redding of verlorenheid. Ons word so dikwels deur liefde, haat, trots, hoogmoed gekonfronteer.

Laat ons in ag neem dat so baie mense daagliks deur hul eie kruis belas word. Laat ons leer om nie daardie kruise ‘n swaarder las op hul skouers te maak nie. Laat ons leer om die kruise langs mense se pad ligter te maak.

Dus… Elke huis het sy kruis. Elke mens het sy kruis.

[btn text="Wholesalers and book stores press here..." tcolor=#FFF bcolor=#444 thovercolor=#FF0000 link="http://booksdirectsa.com/?p=402" target="_blank"]
R139.00 Add to basket
The Gospel of the Kingdom of God

Author: Johan van der Merwe

 

The Gospel of the Kingdom of God is a guide to the true power Jesus gave us to defeat the power of the devil and that is humbleness, pride can only be defeated by being in obedience to Jesus by adopting the power of humbleness. Pride is the origin of sin and all other sins are the result of pride, the seed of the enemy. This book shall bring you revelations of the power that exist in humbleness and it shall also bring you in confrontation with yourself, but it shall be a guide to you to get rid of your prideful nature. This is also one of the best personal Bible studies you shall ever own and this book shall change your life because you shall understand the Kingdom of God.

 

[btn text="Wholesalers and book stores press here..." tcolor=#FFF bcolor=#444 thovercolor=#FF0000 link="http://booksdirectsa.com/?p=402" target="_blank"]
R169.00 Add to basket
God se Kaalvoet Meisiekind

Skrywer: Christine Roberts

 

‘n Bundel waarin God en Sy liefde
gesien word deur die oë
van ‘n kaalvoetmeisiekind
geen pretensie of fensiegeit
woorde wat God op die tafel
van my hart kom neerlê het
woorde oor ‘n pad waarin God
my vrouwees en kaalvoet meisiekind
geloof weer kom herstel het
‘n bundel vol van hoop en geloof . . .

 

[btn text="Wholesalers and book stores press here..." tcolor=#FFF bcolor=#444 thovercolor=#FF0000 link="http://booksdirectsa.com/?p=402" target="_blank"]

 

R129.00 Add to basket