Afrikaners en Afrikaanses

Skrywer: Hennie Human

 

Die mediastryd tussen links en regs, noord en suid en tussen Afrikaners en Afrikaanses, versamel of verstrooi want niemand is neutraal nie. Daarom is die een se dood die ander se brood.

Die skrywer se lewensskets dien as padkaart vir die eerste omvattende beskrywing van die stigtingsgeskiedenis van televisie in die SAUK. Hy was die stigter van die Afrikaanse televisiediens en is tans die enigste oorlewende lid van die span wat die aard en inhoud van televisie in Suid-Afrika moes beplan.

Die verhaal volg die verloop van die politieke stryd tussen Noord en Suid die afgelope veertig jaar.

Die staatkundige oorgang van die negentigejare word ontleed:

– Wat was die rol van die Afrikaanse media?

– Is die oorgang ‘n produk van die Afrikaanse se Christelike dogma?

– Is die oorgang ontwerp om die land se skatryk sake-elite te dien?

– Is die Afrikaner se taal en kultuur veilig in die nuwe Suid-Afrika?

 

[btn text="Wholesalers and book stores press here..." tcolor=#FFF bcolor=#444 thovercolor=#FF0000 link="http://booksdirectsa.com/?p=402" target="_blank"]
R199.00 Add to basket
Tsitsikamma

Author: Jozua Serfontein

 

Jozua Serfontein was born on 5 July 1928 on the farm Hermanuskraal near Witelsbos in the Tsitsikamma. His father worked as a labourer in the plantations of the Department of Forestry.

He started his career as an Extension Officer for the Department of Agriculture at Molteno and worked in different capacities in the Department before departing for further studies to the USA with his family. After completing a PhD at the University of Wisconsin in 1967, he was appointed in several posts consecutively – as Director of Soil Conservation, as Head of the Elsenburg Agricultural College and as Chief Director of Sea Fisheries in Cape Town.

Jozua was co-writer and editor of the history of Elsenburg Agricultural College. After retiring, he was commissioned to write history of Cape Agricultural Show, which was privately published in 1999. He then began to research the book about his birthplace, Tsitsikamma – a task which took the greater part of six years to complete.

 

[btn text="Wholesalers and book stores press here..." tcolor=#FFF bcolor=#444 thovercolor=#FF0000 link="http://booksdirectsa.com/?p=402" target="_blank"]
R259.00 Add to basket
Die Bybel en Wetenskap in Harmonie

Skrywer: Andries Liebenberg

(Grootte: B5)

 

Veral jong mense kan nie meer glo in dinge wat vir hulle nie sin maak nie. Dinge word in die Bybel ingelees en vertolk in ‘n tyd of tydperk waar dit nie van toepassing is nie, want daar is groot verskille. Wat is die Bybel en wat is dit nie? Hoekom is die Bybel nie simbolies nie?

Daar was ‘n tydperk, wat Bybelboeke en die aarde bevestig, voor Adam met Lucifer as regeerder oor fisiese wesens en engele op aarde vir miljoene jare met stede en geen woestyne. Ander aartsengele in die hemelruimte het hul plekke of koninkryke waar hulle tot vandag regeer. By die herstel van die aarde was dit die maan wat die donkerte en water oor die droë grond veroorsaak het en was baie nader aan die aarde. Dit was finaal herstel op die vierde dag toe dit en die aarde weer dae, jare en seisoene moes veroorsaak. Was Adam werklik die eerste mens? Hy het ‘n verbod gekry wat die eerste mense nie gehad het nie. Byna elke gelowige vra waar het Kain sy vrou gekry en oor die land Nod.

Die geestelike wêreld van satan, sy engele, sy demone. Waar kom demone vandaan? Hoekom moet gelowiges weet van hulle? God het nie robotte gemaak nie maar mense met ‘n wil en keuses. Wie was die seuns van God en die reuse en waar is hulle geeste nou? Hoekom moes Israel so baie oorloë gemaak en mense gedood het deur ‘n liefdevolle God?

Dat daar ‘n wegraping of opneem in die hemel is is baie waar en is iets mooi. Die mense wat agterbly. Wat is geloof en ‘n gebed werklik? Soorte Christelike gelowe. Verskonings vir ongeloof. Vrae oor sonde. Die mens se siel en gees is nie dieselfde nie. Uitverkiesing word baie verkeerd verstaan. Is die Heilige Gees werklik net ‘n Hy of ook ‘n Sy?

Satan as aanklaer en die mens se skuld en verdediging. Waarom laat God satan toe? Oorsprong van erfsondes, daadsondes en siektes. Die doderyk en die vyf afdelings van die hel. Wat Nimrod en sy vrou gedoen het deur satan met die Babiloniese kultus en die samesmelting met die Christelike Kerk. Darwin se evolusieteorie sedert Adam met die huidige mensdom bestaan nie maar wel voor Adam.

Huidige mense verskil van die mens of wese voor die sesdaagse herskepping. Die herskepping is nie die begin van die skepping nie maar ‘n herstel van wat was.

 

[btn text="Wholesalers and book stores press here..." tcolor=#FFF bcolor=#444 thovercolor=#FF0000 link="http://booksdirectsa.com/?p=402" target="_blank"]
R279.00 Add to basket
Boertjie

Skrywer: Hannes Deetlefs

 

[kad_youtube url="https://www.youtube.com/watch?v=_hMvQ45n148&list=PLA7U--bKBxQe5Jsd9ZY0q3iSHCQ4koNOL" ]

 

Geagte leser, dit is nou ʼn boek om te geniet, om te herinner, om tot nadenke te beweeg. Die verhaal van die mense van Suidwes en deels van Suid-Afrika van “daardie tye” is hier so noukeurig as moontlik aangeteken. Die feite en daarmee ook die seleksie van temas en gebeure baseer besonders op die baie noukeurige dagboeke, die talle briewe en foto’s van Hermann Deetlefs en Elisabeth Deetlefs-Reimer. Groot moeite is gedoen om so korrek asmoontlik die gebeurtenisse, die emosies, die vrees en verwardheid van daardie moeilike tye weer te gee. Vandag is dit maklik om die genoemde feite per Internet te ondersoek. Natuurlik is daar altyd twee of selfs meer weergawes van hierdie historiese werklikheide: Die wetenskaplik neutrale en die polities gekleurde. Daar is altyd daarna gepoog om die neutrale feite te gebruik, ook dan, wanneer die neutrale feite die een of ander party nie gepas het nie. Baie dinge stem nie meer met die moderne sieninge van vandag ooreen nie, maar, dit is juis waaroor dit gaan: Die minirokkie en nog meer die “skandalige” Bikini was destyds groot nuus, vandag nie. Dit as voorbeeld. Ook is dit ʼn feit dat nie alle bewerings geboekstaaf kan word nie. Baie berus maar op gerugte en bespiegelinge van daardie dae. Dikwels was dit ook maar net gesprekke in die teenwoordigheid van die seun en eie dagboek-aantekeninge wat vir inligting gesorg het.

Persone wat op hul voornaam en van genoem of waar die van met ʼn hoofletter aangedui word, is histories en so ver moontlik korrek weergegee. Persone wat net met voorname genoem word, is histories korrekte karakters en het wel bestaan of is die samevoeging van twee of meer “egte” persone van daardie tyd. Dit geld ook veral vir die lewensverhale van Hermann en Elisabeth Deetlefs self: Daar is net onbelangrikhede weggelaat. Hul goed gedokumenteerde lewensgeskiedenisse is al “storie genoeg” maar tog waar van die begin tot die einde.

Dit is vanselfsprekend dat ook fiktiewe brûe gebou moes word om die informasie sinvol te verbind. Maar ook in die fiktiewe dele is daar gepoog om getrou aan die werklikhede van daardie tyd te bly. Wat dinge geweldig vergemaklik het was dat die “Suidwesters” van daardie dae gewoond was om hewig te redeneer, te praat, te argumenteer. Daar het letterlik niks gebeur wat nie tot in die fynste besonderhede uitgepluis en daar kant gekies is nie. Dit was ook makliker, want die mense het geen televisie gehad nie, nee, hulle het tyd gehad.

Nog ʼn laaste woord oor die gebruik van die Afrikaanse taal: Daar is gepoog om elke individu “sy” of “haar” Afrikaans te laat praat, al was dit nog so plat of foutief. Net by die gebruik van vloekwoorde is daar gepoog om ʼn gangbare middelweg te vind. “Gekruide taal” en woorde wat vandag as polities nie aanvaarbaar geld nie, is so ver as moontlik vermy. Die geneigde leser sal self weet hoe daardie tipe persone, waarop hierdie van toepassing was, gepraat het. In elk geval was dit vir die skrywer, wat self nie vloek nie, ja, nooit gevloek het nie, ʼn ietwat moeilike taak om hierdie middelweg te vind. Dan nog die woordjies soos “sobyso” en “Usikus” wat tog so eie aan die Afrikaans van daardie dae in “Suidwes” was. “Sobyso” kom van die Duitse “sowieso” en beteken “in elk geval”. ’n Afrikaans-sprekende wat in die Republiek die woord gebruik het, het met die woord  onmiddellik  duidelik  gestel  dat  hy  ʼn “Suidwester”  is.  En “Usakos” het net oningewydes gesê. Dit is uitgespreek soos “you-see” in Engels  en “kis” in Afrikaans.

[btn text="Wholesalers and book stores press here..." tcolor=#FFF bcolor=#444 thovercolor=#FF0000 link="http://booksdirectsa.com/?p=402" target="_blank"]

[btn text="BOERTJIE WEBTUISTE" tcolor=#FFF thovercolor=#FFF link="http://www.checkmyspeech.ch/" target="_blank"]
R299.00 Add to basket
A plea for the elephants

Author: Kevin Parkinson

 

Over a period of eighty years, between 1979 and 1987, Hong Kong’s mafia-style syndicates, owners of ivory carving factories with no feeling whatsoever for the plight of Africa’s elephants, imported about 4 000 tonnes of ivory from various African countries. This sort of tonnage represented the slaughter of more than 400 000 of African’s elephants. Let us bear in mind that at the time of writing, 2015, that figures sums up to what is now considered left of Africa’s elephants – in all probability even less.

The carnage continues to this every day, with between 25 000 and 30 000 elephants being slaughtered annually by poachers, the killing of elephants outpacing the birth rate. Wealthy king pins connected to Chinese triads control these syndicates that have connections with corrupt government, game development  and custom officials.

Considering that during the 1970’s Africa’s elephant population was approximately 1 500 000, it is obvious that poachers have won the ivory “war”.

Ivory carving factories continue to operate in China and Japan, turning out necklaces, bracelets, rings, chopsticks and other carvings, to be sold in licensed shops. Bull elephants are most sought after by poachers, with the result that breeding bull are becoming fewer and fewer.

During the female’s elephant life – if she lives out her natural lifespan – she may give birth to approximately six calves. They are not prolific breeders: there is usually a gap of six to seven years between each calf.

The world’s largest land mammal, the intelligent and gentle elephant, is in serious trouble. This book tells of the plight of Africa’s elephants and some of the author’s experiences. It is a plea for the elephants.

A Plea for the elephants documentary will be available soon:

[kad_youtube url="https://www.youtube.com/watch?v=FWcWfxAAGoU" ]

 

*The profit generated from this book will be donated to elephant conservation.

 

[btn text="Wholesalers and book stores press here..." tcolor=#FFF bcolor=#444 thovercolor=#FF0000 link="http://booksdirectsa.com/?p=402" target="_self"]
R229.00 Add to basket
Stranger in my home country

Author: Piet Schoombie

 

This book tells the story of a young civil engineer who, because of affirmative action and black economic empowerment, is struggling to find a job in the new South Africa.

The prevalence of corruption, crime, murder in the South Africa society is a huge problem that he also had to reckon with. As a result of these conditions many South Africans, including most of his own family, were forced to leave the country for a better life abroad.

His expertise as an engineer is however in high demand overseas and he received several favourable job offers. The decision to emigrate or to stay, is not at all easy, for he must take into account his love for and loyalty to South Africa.

In conjunction with all these dramas and intrigues his love life is also not always plain sailing! Read more about this young man’s trails and tribulations in a highly challenging new era.

 

[btn text="Wholesalers and book stores press here..." tcolor=#FFF bcolor=#444 thovercolor=#FF0000 link="http://booksdirectsa.com/?p=402" target="_self"]

 

R159.00 Add to basket
Die Verknoeide Erfenis van Moeder Afrika

Skrywer: Yobo Lensink

 

Waarom is Afrika wat dit nou is? Kan die verknoeide erfenis van Moeder Afrika nog herstel word? Sal daar werklik ’n einde aan armoede kom? Ubuntu doen baie, maar wat is dit? Waar is uNkulunkulu? Waarom het ontwikkelingshulp te dikwels misluk? Yobo Lensink probeer geheime in die geskiedenis van Afrika bloot te lê en kom by elke land of stam, wat hy leer ken het, by een van die oorsake van verknoeing uit.

Slawerny het vandat die Atlantic Slave Trade in die vyftiende eeu begin het, die mense van Afrika verkneg. Yobo moet natuurlik vertel oor sy ervarings by die VhaVenda in Limpopo en die aNyanja in Zambië, sy besoeke aan die Boesmans, die Griekwas, en die mense van Ethiopië, Kenia, Tanzanië, Mosambiek, Malawi en die Kongo. Dit gaan ook oor die geskiedenis van trekarbeid. Hoe het die inheemse kerke by die slawe in die Amerikas ontstaan en na Afrika oorgewaai?
Hy moes as predikant van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Afrika in 1976 saam met díe kerk se moderatuur aan die destydse Eerste Minister John Vorster ‘n memorandum voorlê. Vorster het getuig dat apartheid verkeerd is en dat hy alles in sy vermoë sou doen om dit te verander. Waarom was Yobo Lensink in die jare sewentig, toe hy in mynkampongs en stedelike hostelle gewerk het, deur kerke misken?
Die ongeluk, wat hy oorleef het, was beslis nie ’n toevallige insident nie. Vandag moet mense moed hou! Die vrolikste mense op ons planeet leef in Afrika! Wie ubuntu verstaan en beleef, bly optimisties, humoristies en tevrede. Dit is die positiewe kant van die erfenis. Sou die siel van Afrika ooit al die onheil, wat haar deur die eeue getref het, kon oorleef wanneer hierdie morele kwaliteite nie daar sou wees nie? Nkosi sikelel’ iAfrika! – Here, red Afrika!

 

[btn text="Wholesalers and book stores press here..." tcolor=#FFF bcolor=#444 thovercolor=#FF0000 link="http://booksdirectsa.com/?p=402" target="_blank"]

 

R189.00 Add to basket
Poort van die Heuningbye

Skrywer: Anita Hamman

 

Die rebellie is in volle swang. Nadat Tilda se vader en broer rebelle word, word haar familie verraai en hulle land in ’n konsentrasiekamp. Sy moet die plaas alleen bestuur. ’n Verdwaalde Skotse soldaat beland op hul grond en Tilda help hom.

Gaan hy hulle ook verraai?

Is liefde sterker as oorlog?

 

[btn text="Wholesalers and book stores press here..." tcolor=#FFF bcolor=#444 thovercolor=#FF0000 link="http://booksdirectsa.com/?p=402" target="_self"]

 

 

R99.00 Add to basket