Boertjie

Skrywer: Hannes Deetlefs

 

[kad_youtube url="https://www.youtube.com/watch?v=_hMvQ45n148&list=PLA7U--bKBxQe5Jsd9ZY0q3iSHCQ4koNOL" ]

 

Geagte leser, dit is nou ʼn boek om te geniet, om te herinner, om tot nadenke te beweeg. Die verhaal van die mense van Suidwes en deels van Suid-Afrika van “daardie tye” is hier so noukeurig as moontlik aangeteken. Die feite en daarmee ook die seleksie van temas en gebeure baseer besonders op die baie noukeurige dagboeke, die talle briewe en foto’s van Hermann Deetlefs en Elisabeth Deetlefs-Reimer. Groot moeite is gedoen om so korrek asmoontlik die gebeurtenisse, die emosies, die vrees en verwardheid van daardie moeilike tye weer te gee. Vandag is dit maklik om die genoemde feite per Internet te ondersoek. Natuurlik is daar altyd twee of selfs meer weergawes van hierdie historiese werklikheide: Die wetenskaplik neutrale en die polities gekleurde. Daar is altyd daarna gepoog om die neutrale feite te gebruik, ook dan, wanneer die neutrale feite die een of ander party nie gepas het nie. Baie dinge stem nie meer met die moderne sieninge van vandag ooreen nie, maar, dit is juis waaroor dit gaan: Die minirokkie en nog meer die “skandalige” Bikini was destyds groot nuus, vandag nie. Dit as voorbeeld. Ook is dit ʼn feit dat nie alle bewerings geboekstaaf kan word nie. Baie berus maar op gerugte en bespiegelinge van daardie dae. Dikwels was dit ook maar net gesprekke in die teenwoordigheid van die seun en eie dagboek-aantekeninge wat vir inligting gesorg het.

Persone wat op hul voornaam en van genoem of waar die van met ʼn hoofletter aangedui word, is histories en so ver moontlik korrek weergegee. Persone wat net met voorname genoem word, is histories korrekte karakters en het wel bestaan of is die samevoeging van twee of meer “egte” persone van daardie tyd. Dit geld ook veral vir die lewensverhale van Hermann en Elisabeth Deetlefs self: Daar is net onbelangrikhede weggelaat. Hul goed gedokumenteerde lewensgeskiedenisse is al “storie genoeg” maar tog waar van die begin tot die einde.

Dit is vanselfsprekend dat ook fiktiewe brûe gebou moes word om die informasie sinvol te verbind. Maar ook in die fiktiewe dele is daar gepoog om getrou aan die werklikhede van daardie tyd te bly. Wat dinge geweldig vergemaklik het was dat die “Suidwesters” van daardie dae gewoond was om hewig te redeneer, te praat, te argumenteer. Daar het letterlik niks gebeur wat nie tot in die fynste besonderhede uitgepluis en daar kant gekies is nie. Dit was ook makliker, want die mense het geen televisie gehad nie, nee, hulle het tyd gehad.

Nog ʼn laaste woord oor die gebruik van die Afrikaanse taal: Daar is gepoog om elke individu “sy” of “haar” Afrikaans te laat praat, al was dit nog so plat of foutief. Net by die gebruik van vloekwoorde is daar gepoog om ʼn gangbare middelweg te vind. “Gekruide taal” en woorde wat vandag as polities nie aanvaarbaar geld nie, is so ver as moontlik vermy. Die geneigde leser sal self weet hoe daardie tipe persone, waarop hierdie van toepassing was, gepraat het. In elk geval was dit vir die skrywer, wat self nie vloek nie, ja, nooit gevloek het nie, ʼn ietwat moeilike taak om hierdie middelweg te vind. Dan nog die woordjies soos “sobyso” en “Usikus” wat tog so eie aan die Afrikaans van daardie dae in “Suidwes” was. “Sobyso” kom van die Duitse “sowieso” en beteken “in elk geval”. ’n Afrikaans-sprekende wat in die Republiek die woord gebruik het, het met die woord  onmiddellik  duidelik  gestel  dat  hy  ʼn “Suidwester”  is.  En “Usakos” het net oningewydes gesê. Dit is uitgespreek soos “you-see” in Engels  en “kis” in Afrikaans.

[btn text="Wholesalers and book stores press here..." tcolor=#FFF bcolor=#444 thovercolor=#FF0000 link="http://booksdirectsa.com/?p=402" target="_blank"]

[btn text="BOERTJIE WEBTUISTE" tcolor=#FFF thovercolor=#FFF link="http://www.checkmyspeech.ch/" target="_blank"]
R299.00 Add to basket
Ergonocracy

Author: Jorge Alves

First, there was capitalism; then
communism and finally…
Ergonocracy

 

The French Revolution stopped abruptly at a certain point, due to the revolution’s own dynamics, to the greed of certain rulers and also because they didn’t have the technological tools that we have today. Ergonocracy seeks to go further by defining more advanced frontiers with the use of IT and creating conditions in which humans can live in accordance with their
true nature. This is the origin of the name ‘Ergonocracy ‘. In addition to safeguarding the principles of freedom and equality before the law, inalienable defense of private property and the right of resistance to oppression, Ergonocracy adds the following concepts: dilution of power, direct democracy, concessionary companies and the prohibition of economic exploitation of man by man.
Ergonocracy defends the notion that all political mechanisms must be transparent and flexible, arguing that all citizens must have direct access to all public processes. This requires all public entities to disclose their actions and activities online.
It only makes sense in a truly free world, and aims to indicate the path to a society where people have fewer constraints on their individual freedom.
In terms of microeconomics, a new economic system is created that is better adapted to mankind’s characteristics, since this model has the main purpose of proposing a naturally balanced system that will do away with the exploitation of man by man. This implies that the current concept of employers and employees will cease to exist and in its place there will be a member-colleague business relationship, although certain partners may still have more influence in the organisation. The result is a single working class, which will simultaneously aggregate capital and labour.
Everyone has a vested interest in the organisation and genuinely strives for its success, being also emphasised the importance of meritocracy measures are also designed to reduce the power of large corporations.
The best of two worlds, to keep the freedoms and advantages of private initiative on one hand and the elimination of human exploitation on the other.
Ergonocracy will probably be the safest radical way to conserve the best of our ‘Old World’.
Keeping up where the French Revolution stopped!

[btn text="Wholesalers and book stores press here..." tcolor=#FFF bcolor=#444 thovercolor=#FF0000 link="http://booksdirectsa.com/?p=402" target="_blank"]
R169.00 Add to basket
The Management and Administration of Development in the Southern African Development Community (SADC) Region

Authors:

Dr Andrew Niikondo

Prof Charles Keyter

Prof Darma Mahadea

Prof Eleni Sfakianaki

Prof Imitrios A. Giannias

Dr Johan Coetzee

Prof Martina Metzger

Prof Shameem Ali

 

This book is a useful academic tool for students doing development and economic studies at university or college levels. It provides a comprehensive and integrated approach to the management and administration of development in the SADC region by involving economic, social, and environmental ideas.
Although the primary focus is on the management and administration of development, the importance of social, political, and cultural factors is also recognised. Integration is essential in order to articulate development trajectories that are sustainable, including addressing issues of poverty reduction, corruption and foreign aid problems.

 

[btn text="Wholesalers and book stores press here..." tcolor=#FFF bcolor=#444 thovercolor=#FF0000 link="http://booksdirectsa.com/?p=402" target="_blank"]

 

R299.00 Add to basket
Who Baked this Cake Anyway

Author: Riana Inger

 

Relationships are a lot like baking a cake. If the right ingredients are not there, then neither the cake nor the relationship will be a success. Using inferior ingredients or even omitting some because you think it doesn’t matter, and still hoping to have a successful cake will also not work. This book takes a look at why relationships do not work and what happens when you do not use the right recipe or follow the right methods in mixing the ingredients. The baking journey requires divine wisdom, strength and endurance to ensure that the cake is perfect for the final tasting. Couples often find themselves left bewildered as they ask “Who baked this cake anyway”.

 

[btn text="Wholesalers and book stores press here..." tcolor=#FFF bcolor=#444 thovercolor=#FF0000 link="http://booksdirectsa.com/?p=402" target="_blank"]
R99.00 Add to basket